Razítko samobarvící
Kvalitní razítka s garancí desetitisíců otisků.

 
označení rozměr cena s DPH
S-841 26 x 10 mm 250,- Kč
S-842 38 x 14 mm 300,- Kč
S-843 47 x 18 mm 350,- Kč
S-844 58 x 22 mm 400,- Kč
S-845 70 x 25 mm 450,- Kč
S-846 65 x 27 mm 450,- Kč
S-832T 75 x 15 mm 400,- Kč

   

V ceně výroby razítka je pouze řádkový text. Logo, sazba do kruhu, státní znak, zpracování grafického návrhu je za příplatek.

 

 

Výměna otiskové plochy (polymer)

Pokud znáte rozměry razítkové plochy, můžete i zhotovit vlastní grafický návrh podle svých představ.

Cena výměny otiskové plochy v razítku:

cena výměny Shiny Trodat Colop
100,- Kč S-841 T -4910 C-10
120,- Kč S-842 T-4911 C-20
140,- Kč S-843 T-4912 C-30
160,- Kč S-844 T-4913 C-40
180,- Kč S-845    
200,- Kč   T-4914  
220,- Kč     C-50

 

 

V ceně výroby razítka je pouze řádkový text. Logo, sazba do kruhu, státní znak, zpracování grafického návrhu je za příplatek.

Po výměně polymeru (guma s textem razítka) doporučujeme zakoupit i novou podušku, jelikož ta původní je otlačena. Pokud  potřebujete pouze vyměnit polymer, nemusíte k nám nosit celé razítko, ale stačí dodat pouze text a my vám vyrobíme nový polymer, který si můžete sami jednoduše vyměnit. Starý polymer odlepíte ze starého razítka a jednoduše nalepíte nový, jelikož na rubové straně nového polymeru je nalepena samolepka. Polymery jdou samozřejmě vyměnit i na razítkách výrobců COLOP a TRODAT.

 

 

Razítka a zákon

Pokud vyhovujete podmínkám zákona o razítkách č. 352/2001 Sb., kde jsou stanoveny podmínky pro výrobu a držení úředního razítka se státním znakem a kulatá razítka oprávněných osob a organizací, prosíme o přiložení předepsaných náležitostí k objednávce.

 

ZÁKON č. 352/2001 Sb., § 6 O RAZÍTKÁCH:

  1. Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen „úřední razítko“). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

  2. Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

 

TRESTNÍ ZÁKON, § 176 a – NEDOVOLENÁ VÝROBA A DRŽENÍ STÁTNÍ PEČETI A ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

            „Kdo neoprávněně vyrobí sobě, nebo jinému opatří, nebo přechovává státní pečeť, nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku, nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem."

Dotaz

Zde zadejte text

Nahrát soubor

Text

Zvolte soubor