Razítka

Ceník zhotovení razítka

Razítka nabízíme od firmy Shiny .
Všechna razítka jsou kvalitní a samobarvící. Vydrží tisíce otisků bez výměny polštářku.
Na razítku vyměníme i otiskovou plochu nebo polštářek. Výměnu textové desky lze provést i na razítku značky Trodat.

Razítka a zákon

Razítko se státním znakem

Podmínky výroby

Pokud vyhovujete podmínkám zákona o razítkách č. 352/2001 Sb., kde jsou stanoveny podmínky pro výrobu a držení úředního razítka se státním znakem a kulatá razítka oprávněných osob a organizací, prosíme o přiložení předepsaných náležitostí k objednávce.

ZÁKON č. 352/2001 Sb., § 6 O RAZÍTKÁCH:

  1. Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen "úřední razítko"). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

  2. Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

​Držení úředního razítka

Trestní zákon  § 176 a 

Kdo neoprávněně vyrobí sobě, nebo jinému opatří, nebo přechovává státní pečeť, nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku, nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem." .

Razítka a zákon

Výroba razítka se státním znakem

Pokud vyhovujete podmínkám zákona o razítkách č. 352/2001 Sb., kde jsou stanoveny podmínky pro výrobu a držení úředního razítka se státním znakem a kulatá razítka oprávněných osob a organizací, prosíme o přiložení předepsaných náležitostí k objednávce.

ZÁKON č. 352/2001 Sb., § 6 O RAZÍTKÁCH:

  1. Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen "úřední razítko"). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

  2. Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

TRESTNÍ ZÁKON, § 176 a - NEDOVOLENÁ VÝROBA A DRŽENÍ STÁTNÍ PEČETI A ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

"Kdo neoprávněně vyrobí sobě, nebo jinému opatří, nebo přechovává státní pečeť, nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku, nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem."

Nastavení

Razítka