IMPRIM společnost s ručením omezeným

 

Firma IMPRIM s.r.o. byla založena již v roce 1991 v Pardubicích.
 Hlavní činností je digitální tisk -  od vizitky po metrové formáty

Tisková zařízení jsou od firmem Canon a Xerox. 
 

Pokud máte nějakou připomínku, neváhejte oslovit vedení firmy .


Vedení společnosti:

imprim@imprim.cz   

 

Šimek Petr - jednatel:
email: office@imprim.cz  
tel: 705 100 063

 

 

 

 

 

 

Jednatel společnosti tímto oznamuje v souladu s ustanovením č.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů že: Osobní údaje Subjektů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu v rozsahu nezbytně nutném pro obchodní komunikaci. Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů - pro účely obchodní komunikace . Správce nejmenoval pověřence ani zástupce pro ochranu osobních údajů . Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a právo požadovat opravu nebo výmaz. Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že  zpracování osobních údajů je v rozporu s Nařízením EP .

 

Welcome to website of our Copyshop  Imprim s.r.o., Pardubice

We offer you complete services in our field of business. Don't hesitate to come to our copyshop. We copy, print, laminate and we complete any printed documents. We offer quality services at reasonable prices. We offer you our extensive experience and assistance of our fully trained professional staff. You can also send us your digital data by e-mail and then just pick up the ready order in our copyshop.

Pro vedení společnosti:

( formulář je odeslán přímo na e-mail jednatele společnosti )