Změna provozní doby - ČERVENEC 2019
 

1.7.2019 pondělí   -  ZAVŘENO

2.7.2019     úterý   -  ZAVŘENO

3.7.2019   středa   -  ZAVŘENO

4.7.2019  čtvrtek   -  ZAVŘENO

5.7.2019     pátek   -  ZAVŘENO

 


12.07.2019   pátek  -   ZAVŘENO
19.07.2019   pátek  -  ZAVŘENO
26.07.2019   pátek  -   ZAVŘENO 

Vítáme Vás na stránkách našeho Copyshopu
Imprim s.r.o.,
Pardubice - centrum


 Nejrychlejší kopírování a tisk formátů A4 + A3
Nejlevnější digitální tisk

Nejkvalitnější velkoformátový fototisk A2, A1, A0, B0
Laminace výtisků formátu A5, A4, A3, A2
Vazba diplomové práce
Vazba dokumentů A4
Zhotovení kalendáře
Tisk vizitek

 

 

NEkopírujeme a NEtiskneme:
 

- předlohy podléhající autorskému právu
- noty a hudební díla, jelikož to zakazuje zákon 

Autorský zákon totiž jako výjimku z obecně povoleného "kopírování pro vlastní potřebu" ZAKAZUJE ve svém § 30a odst. (1), písm. d)" zákaz kopírování vydaných notových záznamů děl hudebních a hudebně dramatických".  Kopírování je tedy možné pouze se souhlasem nositele autorského práva (typicky autora nebo nakladatele).
fašistické symboly
- hanlivé nebo urážlivé nápisy či grafiku
- originály, které mají porušený vzhled přepsáním, vybělením, 
přelepením...
- materiály s podezřením na přípravu k zneužití vytvořené kopie
- materiály, které by byly v rozporu s dobrými mravy
- práce, které by mohly narušovat naši pověst kvality
- platné peníze

(...bez souhlasu České národní banky lze reprodukovat bankovky jednak, jde-li o jednostranné černobílé reprodukce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky a dále jednostranné barevné reprodukce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky, nebo jestliže jsou reprodukovány části bankovek nepřesahující polovinu plochy obrazce reprodukované bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou, anebo na které delší a kratší strana reprodukované bankovky svírají úhel nejméně o 20 stupňů odlišný od pravého úhlu. Předměty, které napodobují symboly peněz, lze vyrábět bez souhlasu, jsou-li vyráběny z materiálu, který je jiný než materiál původní a který je s původním materiálem nezaměnitelný.)